Close

11 abril, 2024

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària

En compliment dels Estatuts vigents del Club Nàutic Portitxol ( cap. V, arts. 30-33), es convoca l’Assemblea General Extraordinària el dia 13 d’abril de 2024, a les 16:30h. en primera convocatòria, i a les 17:30h. en segona, a la seu del Club Nàutic Portitxol, situat al Passeig Barceló i Mir, 2 – 07006 Palma, amb el següent ordre del dia:

  1. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, balanç econòmic, rendició i aprovació de comptes.
  2. Presentació del pressupost per la l’exercici 2024.
  3. Memòria de l’exercici anterior i presentació de projectes d’activitats per a l’exercici següent.
  4. Informe converses mantingudes amb l’APB.
  5. Presentació de propostes de la Junta Directiva o del 5% dels socis sempre que les comuniquin a la Junta Directiva amb un mínim de 5 dies d’antelació a la data de l’Assemblea.
    Informe econòmic ejecció de les obres i aprovació d’un nou fons de reserva.
  6. Propostes de ratificació d’admissió, readmissió, expulsió i/o sanció dels socis.
  7. Precs i preguntes.

Es fa que qualsevol soci amb dret a vot podrà obtenir una còpia gratuïta dels documents, que es sotmetran a aprovació, ja bé sigui retirant una còpia impresa a la seu en horari d’oficina, o bé sol·licitant el seu enviament mitjançant correu electrònic, en els tres dies anteriors a la celebració de l’Assemblea. Tot per tal de complir amb la màxima transparència compromesa per l’actual directiva.

Palma a 27 de març de 2024

El President,
José M. Santander

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × 3 =